Przykład: film realizowany przez jednego operatora.